ליאת עזרא

17.01.2000
אם בתו של סוכן הדוגמניות עדי ברקן בריאיון אישי
ליאת עזרא
צילום : "יקי הלפרין"