מלי לוי

24.01.2000
הדוגמנית מפגינה שיק תקופתי
מלי לוי
צילום : "יקי הלפרין"