לנה קרי

06.02.2000
דוגמנית
לנה קרי
צילום : "יקי הלפרין"