שרון זליקובסקי

21.02.2000
כוכבת הסדרה "טירונות"
שרון זליקובסקי
צילום : "אשל עזר"