ברברה הר

23.07.1952
מלכת היופי של יהדות אמריקה בכרם התימנים
ברברה הר
צילום : "חיים פין"