מורן גרוס

06.03.2000
התגלית החדשה של עדי ברקן
מורן גרוס
צילום : "עדי ברקן, ג'ו כהן"