לודה

20.03.2000
דוגמנית
לודה
צילום : "יקי הלפרין"