נירית בקשי

03.04.2000
מלכת היופי לשנת 2000
נירית בקשי
צילום : "משה ששון"