לנה קרי

01.05.2000
מדמנת את בגדי הים החדשים של גדעון אוברזון
לנה קרי
צילום : "יקי הלפרין"