מיכל ינאי

08.05.2000
כוכבת הילדים בריאיון בין פסטיבל לפסטיגל
מיכל ינאי
צילום : "יקי הלפרין"