דנה דנטס

29.05.2000
נערת ישראל מדגמנת אוברזון
דנה דנטס
צילום : "ששון משה"