נירית בקשי

12.06.2000
מלכת היופי לשנת 2000
נירית בקשי
צילום : "שמואל יערי"