ג'ני צ'רווני

19.06.2000
סגנית מלכת היופי לשנת 1999 בריאיון אישי
ג'ני צ'רווני
צילום : "בן לם"