מאיה ישעיהו

26.06.2000
הדוגמנית בהפקת אופנה קיצית
מאיה ישעיהו
צילום : "יקי הלפרין"