יולי סגרדה

03.07.2000
דוגמנית
יולי סגרדה
צילום : "בן לם"