ריטה אברבנל

10.07.2000
דוגמנית
ריטה אברבנל
צילום : "יקי הלפרין"