בקי גריפין

17.07.2000
שדרנית הספורט מדברת על דימוי גוף
בקי גריפין
צילום : "יקי הלפרין"