מיכל הראל

06.08.1952
מלכת היופי לשנת 1951
מיכל הראל
צילום : "לא ידוע"