גילי לפלר

31.07.2000
דוגמנית
גילי לפלר
צילום : "תאי שני"