שלי גפני

14.08.2000
דוגמנית
שלי גפני
צילום : "יקי הלפרין"