מילנה רזניקוב

21.08.2000
בת זוגו של צביקה פיק
מילנה רזניקוב
צילום : "ששון משה"