יעל גולדמן

28.08.2000
דוגמנית
יעל גולדמן
צילום : "יקי הלפרין"