נערות אוכלות ארטיק

13.08.1952
הקיץ בשיאו על חוף הים
נערות אוכלות ארטיק
צילום : "חיים פין"