מיכל זוארץ

16.10.2000
דוגמנית, שחקנית ומנחה
מיכל זוארץ
צילום : "יקי הלפרין"