איילת זורר

30.10.2000
שחקנית
איילת זורר
צילום : "יקי הלפרין"