ימית סול

06.11.2000
דוגמנית
ימית סול
צילום : "יקי הלפרין"