קרן מיכאלי

13.11.2000
דוגמנית
קרן מיכאלי
צילום : "יקי הלפרין"