גלית פרבר

20.11.2000
דוגמנית
גלית פרבר
צילום : "אייל נבו"