נירית בקשי

04.12.2000
מלכת היופי לשנת 2000
נירית בקשי
צילום : "יניב אדרי"