יעל בר זוהר

18.12.2000
כוכבת הפסטיגל
יעל בר זוהר
צילום : "יקי הלפרין"