מלי לוי

25.12.2000
הדוגמנית משחקת אותה בחו"ל
מלי לוי
צילום : "יקי הלפרין"