קים רוסליקוב חוה

15.01.2001
דוגמנית
קים רוסליקוב חוה
צילום : "אשל עזר"