לנה קרי

19.02.2001
דוגמנית
לנה קרי
צילום : "בן לם"