גלית גוטמן

05.03.2001
דוגמנית ואשת תקשורת
גלית גוטמן
צילום : "יקי הלפרין"