דנה ברגר

19.03.2001
זמרת
דנה ברגר
צילום : "בן לם"