אילנית לוי

26.03.2001
מלכת היופי לשנת 2001
אילנית לוי
צילום : "ששון משה"