שרון חזיז

09.04.2001
זמרת
שרון חזיז
צילום : "יקי הלפרין"