נערה בשלהי הקיץ

03.09.1952
בכובע קש ובשמלה פרחונית
נערה בשלהי הקיץ
צילום : "חיים פין"