שירלי בוגנים

30.04.2001
מדמנת בגדי ים
שירלי בוגנים
צילום : "רון קדמי"