קרן שלימוביץ'

07.05.2001
נערת ישראל לשנת 2001
קרן שלימוביץ'
צילום : "יקי הלפרין"