גלי עטרי

18.06.2001
זמרת
גלי עטרי
צילום : "בן לם"