נינה ברוש (ויק)

25.06.2001
דוגמנית
נינה ברוש (ויק)
צילום : "יקי הלפרין"