אורנה דץ

02.07.2001
זמרת
אורנה דץ
צילום : "יקי הלפרין"