ארמי קואוסלה

10.09.1952
מיס תבל הראשונה!
ארמי קואוסלה
צילום : "אוניברסל אינטרנשיונל"