איה קרמרמן

16.07.2001
דוגמנית
איה קרמרמן
צילום : "יקי הלפרין"