ליהי אלון

23.07.2001
דוגמנית
ליהי אלון
צילום : "בן לם"