מיכל ינאי

30.07.2001
כוכבת ילדים
מיכל ינאי
צילום : "יקי הלפרין"