מירי בוהדנה

27.08.2001
מדגמנת ג'ינסים
מירי בוהדנה
צילום : "יקי הלפרין"