אילנית לוי

07.10.2001
מלכת היופי לשנת 2001
אילנית לוי
צילום : "יקי הלפרין"