מלי לוי

15.10.2001
דוגמנית
מלי לוי
צילום : "יקי הלפרין"